Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Indicatieorgaan

Rol.png
Een rol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een actor aan toegewezen kan worden.

Verantwoordelijk voor het beslissen over het toekennen van Wlz-zorg aan een cliënt.


Eigenschappen

Documentatie Verantwoordelijk voor het beslissen over het toekennen van Wlz-zorg aan een cliënt.
Views

Relaties

VanRelatieNaar
IndicatieorgaanIs toegewezen aanBesluiten
Beoordelen
Besluiten over indicatie
Beoordelen aanvraag
CIZ (Actor)Is toegewezen aanIndicatieorgaan
ToeleidingWordt gebruikt doorIndicatieorgaan
LIDA Wiki