Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Informatie en processen

Informatie en processen

In de beoogde situatie is er meer regelruimte voor cliënten en voor zorgorganisaties gezamenlijk, meer aansluiting op de praktijk en één verantwoordingssystematiek. Informatie is beschikbaar bij dé bron als ze nodig is, real-time en actueel en betrouwbaar. Processen zijn flexibel en afgestemd op de situatie van de burger.

De informatievoorziening wordt hierbij meer vanuit de vraag ingericht, met een ‘pull’ in plaats van een ‘push’ model: informatie wordt door gebruikende organisaties opgehaald bij de bron op het moment dat zij die nodig hebben, in plaats van doorgegeven van partij naar partij. Daardoor wordt onnodige gegevensuitwisseling vermeden, actualiteit bevorderd en verminking onderweg voorkomen.

De essentie van dit nieuwe landschap is een stelselbrede informatievoorziening met stabiele bronnen en flexibele processen. De informatievoorziening wordt hierbij meer vanuit de vraag ingericht, met een ‘pull’ in plaats van een ‘push’ model: informatie wordt door gebruikende organisaties opgehaald bij de bron op het moment dat zij die nodig hebben, in plaats van doorgegeven van partij naar partij. Daardoor wordt onnodige gegevensuitwisseling vermeden, actualiteit bevorderd en verminking onderweg voorkomen. Stabiele bronnen zorgen ervoor dat de informatievoorziening minder grootschalig hoeft te veranderen wanneer bijvoorbeeld wet- en regelgeving verandert, gegevens op nieuwe manieren gecombineerd moeten worden of financieringsstromen veranderen. Nieuwe gebruikers van informatie zijn gemakkelijker aan te sluiten wanneer een partij zelf de benodigde informatie bij de bron kan ophalen, dan wanneer een dergelijke partij moet worden ‘ingevlochten’ in een estafettesysteem. Dit vergroot de robuustheid en wendbaarheid van de informatievoorziening.

Die bronnen vormen de basisinfrastructuur voor de processen, enerzijds ten dienste van de burger, anderzijds voor de administratieve afhandeling. Om burgers in tal van situaties adequaat te kunnen ondersteunen, kunnen dergelijke processen niet allemaal op voorhand gestandaardiseerd worden, maar is juist een grote mate van flexibiliteit noodzakelijk. Dit geldt niet alleen het domein van de Wlz, maar is een (meer dan) sectorbreed belang, want veel burgers hebben ook te maken met andere domeinen, zoals de Wmo, Zvw of Jeugdzorg.

Tevens biedt een dergelijke inrichting van de informatievoorziening meer beleidsvrijheid om regelgeving en de daaruit voortvloeiende processen aan te passen; de brongegevens blijven immers bij dergelijke veranderingen vaak grotendeels gelijk, terwijl processen en financiële stromen wijzigen.

LIDA Wiki