Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Informatiehuishouding Zorg

Drijfveer.png
Een drijfveer is iets dat veranderingen teweegbrengt, motiveert en drijft.

Het Programma Informatiehuishouding op Orde (PrIO) is een VWS-breed programma en richt zich op duurzame oplossingen voor de informatieproblematiek in bredere zin. Via PrIO worden de mogelijkheden verkend om de kwaliteit en het (zo nodig verplichte) gebruik van zorgbrede definities, informatiestandaarden, gegevenswoordenboek(en) en dataknooppunten structureel te verbeteren.

Vooralsnog is PrIO nog in opstart en zijn nog geen kaderstellende uitspraken gedaan. Besluiten voorvloeiend uit het programma iHLZ zullen de agenda van PrIO mede bepalen en zodoende richtinggevend zijn. Belangrijk is gedurende het programma in 2014 de agenda van PrIO te blijven volgen op kaderstellende uitspraken die richtinggevend zijn voor het programma iHLZ.


Eigenschappen
IDDR03
ViewsDrijfveren en Doelen (View)
LIDA Wiki