Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Informatiemodel - Client (View)


De informatie-objecten die een rol spelen bij de levering van zorg in natura zijn hieronder in beeld gebracht.

RelatieRelatie (geregistreerd)Cliënt (Informatie-object)Natuurlijk Persoon (geregistreerd)Natuurlijk PersoonWoonadresContactgegevensInformatiemodel - Client -View-.svg

Toelichting

Dit informatiemodel is gebaseerd op de bestaande informatiemodellen, zoals bijvoorbeeld gebruikt in de iWlz-standaard.


Informatie-object Documentatie
Cliënt (Informatie-object) Een persoon die zorg ontvangt of wenst te onfvangen vanuit de Wlz.
Contactgegevens Informatie over hoe contact kan worden opgenomen met een persoon, zoals woonadres, verblijfsadres, postadres, telefoonnummer, emailadres, etc.
Natuurlijk Persoon
Natuurlijk Persoon (geregistreerd) Een natuurlijk persoon; een mens.
Relatie Een relatie van een cliënt, zoals familie, vertegenwoordiger, mantelzorger, etc.
Relatie (geregistreerd)
Woonadres
LIDA Wiki