Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Informatiemodel - Declaratie (PGB) (View)


De informatie-objecten die een rol spelen bij de levering van zorg in natura zijn hieronder in beeld gebracht.

Budget (PGB)BudgetplanPrestatieCliënt (Informatie-object)Eigen bijdrage (Informatie-object)Factuur (PGB)Budgethouder (Informatie-object)Inkomen (Informatie-object)ZorgondernemingContract (PGB)Informatiemodel - Declaratie -PGB- -View-.svg

Toelichting

Dit informatiemodel is gebaseerd op de bestaande informatiemodellen, zoals bijvoorbeeld gebruikt in iWlz en aangepast voor de PGB-uitvoering.


Informatie-object Documentatie
Cliënt (Informatie-object) Een persoon die zorg ontvangt of wenst te onfvangen vanuit de Wlz.
Contract (PGB) Overeenkomst van een budgethouder met een zorgaanbieder over type, prijs en kwaliteit van te leveren zorg.
Eigen bijdrage (Informatie-object) Een te betalen bedrag als bijdrage aan de kosten van de geleverde zorg.
Factuur (PGB) Rekening van de zorgaanbieder aan de budgethouder voor een verrichte zorgprestatie.
Inkomen (Informatie-object) Het inkomen van een persoon.
Prestatie De daadwerkelijk aan de cliënt verleende zorg of ondersteuning.
Zorgonderneming Een onderneming waarvan (een deel van) de activiteiten betrekking heeft op verlenen of organiseren van zorg.
LIDA Wiki