Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Informatiemodel - Declaratie (ZIN) (View)


De informatie-objecten die een rol spelen bij de levering van zorg in natura zijn hieronder in beeld gebracht.

Inkomen (Informatie-object)Eigen bijdrage (Informatie-object)Cliënt (Informatie-object)PrestatieDeclaratie (Informatie-object)Zorgkantoor (Informatie-object)ZorgondernemingContract (ZIN)Informatiemodel - Declaratie -ZIN- -View-.svg

Toelichting

Dit informatiemodel is gebaseerd op de bestaande informatiemodellen, zoals bijvoorbeeld gebruikt in de iWlz-standaard.


Informatie-object Documentatie
Cliënt (Informatie-object) Een persoon die zorg ontvangt of wenst te onfvangen vanuit de Wlz.
Contract (ZIN) Overeenkomst van een zorgkantoor met een zorgaanbieder over type, prijs en kwaliteit van te leveren zorg.
Declaratie (Informatie-object) Rekening van de zorgaanbieder aan het zorgkantoor voor een verrichte zorgprestatie.
Eigen bijdrage (Informatie-object) Een te betalen bedrag als bijdrage aan de kosten van de geleverde zorg.
Inkomen (Informatie-object) Het inkomen van een persoon.
Prestatie De daadwerkelijk aan de cliënt verleende zorg of ondersteuning.
Zorgkantoor (Informatie-object) Een zorgkantoor is een door de minister aangewezen rechtspersoon met als doel het bevorderen van het administratieve contact tussen de zorgaanbieders enerzijds en het CAK anderzijds.
Zorgonderneming Een onderneming waarvan (een deel van) de activiteiten betrekking heeft op verlenen of organiseren van zorg.
LIDA Wiki