Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Informatiemodel - Levering (ZIN) (View)


De informatie-objecten die een rol spelen bij de levering van zorg in natura zijn hieronder in beeld gebracht.

Contract (ZIN)ZorgondernemingZorgplan (Informatie-object)PrestatieZorgkantoor (Informatie-object)OndernemingToewijzing (Informatie-object)Indicatiebesluit (Informatie-object)Cliënt (Informatie-object)Natuurlijk Persoon (geregistreerd)Beoordeling (Informatie-object)Informatiemodel - Levering -ZIN- -View-.svg

Toelichting

Dit informatiemodel is gebaseerd op de bestaande informatiemodellen, zoals bijvoorbeeld gebruikt in de iWlz-standaard.

Aannames:

  • Een persoon kan alleen een cliënt zijn als hij is geregistreerd als 'Natuurlijk Persoon' in de Basisregistratie Personen.


Informatie-object Documentatie
Beoordeling (Informatie-object) De analyse van de situatie van een cliënt op basis van de waarneembare of vermoede medische toestand en relevante omstandigheden.
Cliënt (Informatie-object) Een persoon die zorg ontvangt of wenst te onfvangen vanuit de Wlz.
Contract (ZIN) Overeenkomst van een zorgkantoor met een zorgaanbieder over type, prijs en kwaliteit van te leveren zorg.
Indicatiebesluit (Informatie-object) Formeel besluit over het recht op toegang tot Wlz-zorg dat een cliënt heeft.
Natuurlijk Persoon (geregistreerd) Een natuurlijk persoon; een mens.
Onderneming Een onderneming is het totaal van alle activiteiten uitgeoefend door een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon.
Prestatie De daadwerkelijk aan de cliënt verleende zorg of ondersteuning.
Toewijzing (Informatie-object) Een opdracht voor het leveren van zorg aan een cliënt.
Zorgkantoor (Informatie-object) Een zorgkantoor is een door de minister aangewezen rechtspersoon met als doel het bevorderen van het administratieve contact tussen de zorgaanbieders enerzijds en het CAK anderzijds.
Zorgonderneming Een onderneming waarvan (een deel van) de activiteiten betrekking heeft op verlenen of organiseren van zorg.
Zorgplan (Informatie-object) Een set aan afspraken tussen zorgaanbieder(s) en cliënt over de te leveren zorg, zoals doelen, aanpak en samenwerking.
LIDA Wiki