Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Inkomen (Bedrijfsobject)

Bedrijfsobject.png
Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft.

Het inkomen van een persoon.


Eigenschappen

Documentatie Het inkomen van een persoon.

Relaties

VanRelatieNaar
Inkomen (Informatie-object)RealiseertInkomen (Bedrijfsobject)
LIDA Wiki