Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Issuemanagement

Op deze pagina vindt u een overzicht van de verschillende issues die in het kader van de ontwikkeling van AIDA zijn geïdentificeerd. De issues zijn gerelateerd aan onderdelen van de architectuur, zoals in het metamodel beschreven.

ID Omschrijving Classificatie Status Issuetype Opvolging
I-007 Daadwerkelijke betaling van de vergoeding mist in het model. Te meer dat dit binnen de AWBZAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten op verschillende manieren is ingericht. Voor de reguliere ZINZorg In Natura geldt dat het zorgkantoor een betaalopdracht richting het CAKCentraal Administratie Kantoor; uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnsector. verstuurd en dat het CAKCentraal Administratie Kantoor; uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnsector. de betaling doet aan de zorgaanbieder. Dit geldt ook voor de tandartskosten. Voor de overige prestaties uit de AWBZAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten (TZA (tijdelijk ziekenhuisbed t.l.v. de AWBZAlgemene Wet Bijzondere Ziektekosten en hulpmiddelen) geldt dat het zorgkantoor de vergoeding zelf betaald aan de zorgaanbieder. Vervolgens vordert het zorgkantoor dit geld terug bij het CAKCentraal Administratie Kantoor; uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnsector.. Semantisch model
Bedrijfsarchitectuur
Onderhanden Inhoudelijk Detaillering moet zichtbaar worden in de bedrijfsarchitectuur. Naast de plaat 'informatiestromen' wordt ook een plaat 'geldstromen' uitgewerkt.
LIDA Wiki