Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Ketenproces (ZIN) (View)


Het ketenproces in de Wlz voor het leveren en declareren van zorg in natura.

Betalen declaratieAfhandelen declaratieOpstellen declaratieBetalen eigen bijdrageOpleggen eigen bijdrage (Bedrijfsproces)Declareren zorgMonitoren uitvoeringLeveren zorg (Bedrijfsproces)Besluiten over indicatieBemiddelen cliëntToewijzen zorgOntvangen beschikkingBeoordelen aanvraagAanvragen indicatieAanvragen toewijzingBeoordelen cliëntZorgvraagKetenproces -ZIN- -View-.svg

Toelichting

De zorg in natura kan op drie manieren worden geleverd:
  • intramuraal;
  • volledig pakket thuis;
  • modulair pakket thuis.

Met het volledig pakket thuis (vpt) kunnen cliënten thuis dezelfde benodigde zorg krijgen als die ze in een instelling zouden krijgen. Bij een vpt ontvangt de cliënt een compleet zorgpakket thuis van één aanbieder (eventueel uitgevoerd door onderaannemers). Algemeen medische zorg is uitgezonderd van het vpt. Deze wordt alleen bij intramurale zorg door de Wlz vergoed; bij een vpt valt deze onder de zorgverzekering.

Het modulair pakket thuis (mpt) is vanaf 1 januari 2015 een nieuwe leveringsvorm van zorg met verblijf naast zorg in natura, vpt en pgb. Met het mpt kunnen cliënten kiezen om bepaalde modules van het pakket als zorg in natura thuis geleverd te krijgen. Hiermee krijgt de cliënt de mogelijkheid van delen van de zorg waar hij recht op heeft af te zien, omdat hij daaraan geen behoefte heeft.

Het mpt kan, anders dan een vpt, worden gecombineerd met een pgb. Op die manier kan de ene module (functie) ingekocht worden bij de ene zorgaanbieder en de andere module bij een andere zorgaanbieder. Ook dit kan met het vpt niet. In termen van de ketenprocessen betekent dit dat dezelfde cliënt zowel in het proces Zorg in Natura als het ketenproces Persoonsgebonden Budget doorloopt.

LIDA Wiki