Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Knooppunten (Gegevensontsluiting)

Dit document bevat de volgende onderdelen:


Bestaande knooppunten

Knooppunten zijn niet nieuw voor het AWBZ/Wlz-domein. Zorgverzekeraars maken bijvoorbeeld gebruik van het VeCoZo-schakelpunt (VSP), een knooppunt voor zorgverzekeraars dat professionals van zorgverzekeraars op maat bedient. Voor overheidsinformatievoorziening maken overheidsorganisaties in de AWBZ gebruik van de door Zorginstituut Nederland beheerde “postbus” (BRP[1]). Deze postbus bedient deze organisaties en diens professionals op maat, conform de geldende overheidsrichtlijnen en standaarden. De onderstaande figuur toont de situatie in 2012 van deze postbus en het VSP.

Awbz landschap.png

Deze platformen zijn reeds ontstaan vanuit de behoefte van de organisaties en de verschillende groepen professionals om op maat bediend te worden in de informatievoorziening. Voor zorgaanbieders is de gewenste invulling van een knooppunt nog minder duidelijk.

Het ligt voor de AWBZ/Wlz voor de hand om de bestaande knooppunten voor zorgverzekeraars en overheidsorganisaties te handhaven en daarnaast te onderzoeken op welke wijze vraaggestuurde knooppunten voor partijen zoals zorgaanbieders en gemeenten kunnen worden gerealiseerd (waarbij idealiter aangesloten wordt bij bestaande initiatieven).  1. Niet te verwarren met de basisregistratie van dezelfde naam.
LIDA Wiki