Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

LIDA

Begrip.png
Een begrip is een term die gehanteerd wordt volgens de daarvoor afgesproken definitie. De definitie van het begrip is opgenomen in de begrippenlijst

Definitie

Langdurige-zorg InformatieDomeinArchitectuur. De architectuur voor het Wlz-domein, waarin afspraken zijn vastgelegd over uitgangspunten, kaders en principes, gegevensstromen en bronnen, standaarden en voorzieningen.Eigenschappen

Definitie Langdurige-zorg InformatieDomeinArchitectuur. De architectuur voor het Wlz-domein, waarin afspraken zijn vastgelegd over uitgangspunten, kaders en principes, gegevensstromen en bronnen, standaarden en voorzieningen.
Bron https://lida.platform-izo.nl
Gebruik hoofdletters Nee
Toon in tekst Nee


LIDA Wiki