Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Landschapsoverzicht: verschil tussen versies

k (1 versie)
 
(3 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 5: Regel 5:
  
  
De onderstaande figuur geeft een overzicht op hoofdlijnen van partijen en relaties in het AWBZ/Wlz-landschap (1-1-2015), die als uitgangspunt voor onze analyse van de situatie nu en in de nabije toekomst dient. We zien hierin de betrokken organisaties en de diverse stromen (informatie, geld, levering van zorg) die hen verbinden. Dit overzicht is een van de startpunten voor onze verdere analyse van diensten, functies, processen en rollen in dit domein. In de figuur is ook een deel van de Wmo-relaties opgenomen. Dit enerzijds vanwege de onderlinge verwevenheid, anderzijds om zichtbaar te maken dat deze veel verwantschap vertonen met de AWBZ/Wlz-wereld.
+
De onderstaande figuur geeft een overzicht op hoofdlijnen van partijen en relaties in het Wlz-landschap (1-1-2015), die als uitgangspunt voor onze analyse van de situatie nu en in de nabije toekomst dient. We zien hierin de betrokken organisaties en de diverse stromen (informatie, geld, levering van zorg) die hen verbinden. Dit overzicht is een van de startpunten voor onze verdere analyse van diensten, functies, processen en rollen in dit domein. In de figuur is ook een deel van de Wmo-relaties opgenomen. Dit enerzijds vanwege de onderlinge verwevenheid, anderzijds om zichtbaar te maken dat deze veel verwantschap vertonen met de Wlz-wereld.
  
 
[[Bestand:awbz_wmo_basisplaat.jpg|center|800px]]
 
[[Bestand:awbz_wmo_basisplaat.jpg|center|800px]]
  
N.B.: niet alle uitzonderingsgevallen en bijzondere stromen zijn in deze figuur opgenomen. Zo wordt de geleverde zorg voor cliënten die vanwege plaatsgebrek nog in een ziekenhuis liggen maar eigenlijk AWBZ/Wlz-zorg moeten krijgen, van ziekenhuis doorgegeven aan zorgkantoor.  
+
N.B.: niet alle uitzonderingsgevallen en bijzondere stromen zijn in deze figuur opgenomen. Zo wordt de geleverde zorg voor cliënten die vanwege plaatsgebrek nog in een ziekenhuis liggen maar eigenlijk Wlz-zorg moeten krijgen, van ziekenhuis doorgegeven aan zorgkantoor.  
  
Wanneer we dit landschap verder analyseren, zien we hierin de onderstaande waardeketen. Deze waardeketen is door het programma eCare (de voorloper van het Platform IZO) vastgesteld en wordt ook gevolgd bij het vastleggen van de AZR-standaarden.
+
Wanneer we dit landschap verder analyseren, zien we hierin de onderstaande waardeketen. Deze waardeketen is door het programma eCare (de voorloper van het Platform IZO) vastgesteld en wordt ook gevolgd bij het vastleggen van de iStandaarden.
 
[[Bestand:Waardeketen.png|center|600px]]
 
[[Bestand:Waardeketen.png|center|600px]]
 
In deze waardeketen zien we onderaan de primaire, waardetoevoegende fasen vanuit het cliëntperspectief: van de eerste bewustwording van de situatie tot en met het eventueel betalen van een eigen bijdrage en de evaluatie van de geleverde zorg; erboven zie we de ondersteunende processen van financiering, sturing & control en beleid.  
 
In deze waardeketen zien we onderaan de primaire, waardetoevoegende fasen vanuit het cliëntperspectief: van de eerste bewustwording van de situatie tot en met het eventueel betalen van een eigen bijdrage en de evaluatie van de geleverde zorg; erboven zie we de ondersteunende processen van financiering, sturing & control en beleid.  
Regel 18: Regel 18:
  
 
Naast deze cliëntwaardeketen is er ook een zorgmanagementwaardeketen te schetsen. Deze omvat op hoofdlijnen zorgvraaganalyse, budgettering, zorginkoop, levering, bekostiging en evaluatie. Beide waardeketens zijn samen een startpunt voor de verdere analyse van de informatievoorziening.
 
Naast deze cliëntwaardeketen is er ook een zorgmanagementwaardeketen te schetsen. Deze omvat op hoofdlijnen zorgvraaganalyse, budgettering, zorginkoop, levering, bekostiging en evaluatie. Beide waardeketens zijn samen een startpunt voor de verdere analyse van de informatievoorziening.
 
Een stap concreter dan de eerder genoemde waardeketen wordt in onderstaande figuur gegeven. Hierin onderscheiden we een aantal hoofdgebieden in de AWBZ/Wlz:
 
* Regelen zorg;
 
* Leveren zorg;
 
* Informeren over geboden zorg;
 
* Opstellen zorgbeleid;
 
* Financieren zorg;
 
* Betalen zorg;
 
* Verantwoorden betaalde zorg;
 
* Financieren uitvoering;
 
* Betalen uitvoering;
 
* Verantwoorden uitvoering.
 
Deze gebieden zijn mede gebaseerd op de bovenbeschreven waardeketens.  De gebieden en hun onderlinge relaties en de informatie-, geld- en sturingsstromen zijn in onderstaande figuur weergegeven. Dit is een stap concreter dan de eerder genoemde waardeketen, omdat we hierin ook de informatie-, geld- en sturingsstromen op hoofdlijnen weergeven.
 
 
[[Bestand:awbz_gebieden.png|center|700px]]
 
 
N.B.: de financiering van de zorg (via belastingen en zorgpremies) is in de verdere uitwerking buiten beschouwing gelaten (met uitzondering van eigen bijdragen), evenals de kleine geldstroom.
 
 
Wanneer we dieper in deze hoofd-bedrijfsfuncties kijken, zien we de diverse deelfuncties in het AWBZ/Wlz-domein, die deels ook verschenen bij het analyseren van de waardeketens. In de onderstaande figuur worden deze deelfuncties getoond, gekleurd naar de omvattende bedrijfsfuncties (hoofdgebieden) uit de voorgaande figuur.
 
 
[[Bestand:bedrijfsfuncties_naar_hoofdgebieden.png|center|700px]]
 

Huidige versie van 29 jul 2015 om 23:44


De onderstaande figuur geeft een overzicht op hoofdlijnen van partijen en relaties in het Wlz-landschap (1-1-2015), die als uitgangspunt voor onze analyse van de situatie nu en in de nabije toekomst dient. We zien hierin de betrokken organisaties en de diverse stromen (informatie, geld, levering van zorg) die hen verbinden. Dit overzicht is een van de startpunten voor onze verdere analyse van diensten, functies, processen en rollen in dit domein. In de figuur is ook een deel van de Wmo-relaties opgenomen. Dit enerzijds vanwege de onderlinge verwevenheid, anderzijds om zichtbaar te maken dat deze veel verwantschap vertonen met de Wlz-wereld.

Awbz wmo basisplaat.jpg

N.B.: niet alle uitzonderingsgevallen en bijzondere stromen zijn in deze figuur opgenomen. Zo wordt de geleverde zorg voor cliënten die vanwege plaatsgebrek nog in een ziekenhuis liggen maar eigenlijk Wlz-zorg moeten krijgen, van ziekenhuis doorgegeven aan zorgkantoor.

Wanneer we dit landschap verder analyseren, zien we hierin de onderstaande waardeketen. Deze waardeketen is door het programma eCare (de voorloper van het Platform IZO) vastgesteld en wordt ook gevolgd bij het vastleggen van de iStandaarden.

Waardeketen.png

In deze waardeketen zien we onderaan de primaire, waardetoevoegende fasen vanuit het cliëntperspectief: van de eerste bewustwording van de situatie tot en met het eventueel betalen van een eigen bijdrage en de evaluatie van de geleverde zorg; erboven zie we de ondersteunende processen van financiering, sturing & control en beleid.

Deze waardeketen richt zich meer op de essentie dan de voorgaande landschapsbeschrijving; er zijn immers tal van rolverdelingen over betrokken partijen mogelijk om tot dezelfde toegevoegde waarde voor cliënten te komen. Ook schrijft de waardeketen geen tijdsvolgorde voor; zo kan in sommige gevallen betaling in de tijd vooraf gaan aan levering en vindt soms levering plaats voor toeleiding.

Naast deze cliëntwaardeketen is er ook een zorgmanagementwaardeketen te schetsen. Deze omvat op hoofdlijnen zorgvraaganalyse, budgettering, zorginkoop, levering, bekostiging en evaluatie. Beide waardeketens zijn samen een startpunt voor de verdere analyse van de informatievoorziening.

LIDA Wiki