Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Levering

Dienst.png
Een dienst is een extern waarneembare en voor de omgeving betekenisvolle eenheid van functionaliteit.

Met ondersteuning en behandeling bijdragen aan een zinvol bestaan voor mensen met een langdurige beperking.


Eigenschappen

Documentatie Met ondersteuning en behandeling bijdragen aan een zinvol bestaan voor mensen met een langdurige beperking.
Kanalen (in) gestandaardiseerd bericht (AW33), persoonlijk
Kanalen (uit) gestandaardiseerd bericht (AW35), persoonlijk
Views
Regelgeving

De volgende wet- en regelgeving is van toepassing

 • Wlz
 • Wmo
 • Wet werken naar vermogen
 • Jeugdwet
Informatie

Geleverd: Prestaties:

 • Wonen
 • Onderzoek en behandeling
 • Werk en dagbesteding
 • Hulp en ondersteuning thuis
 • Leren en opvang
 • Vrije tijd

Benodigd: Niet uitputtende lijst:

 • Indicatie zorgcontract declaraties
 • Cliënten/patientendossier

Begrippenkader:

iStandaarden: http://www.istandaarden.nl

Relaties

VanRelatieNaar
LeveringWordt gebruikt doorCliënt (Rol)
Zorgaanbieder (Rol)RealiseertLevering
LIDA Wiki