Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Ministerie van VWS

Stakeholder.png
Een individu,team of organisatie met interesse in, of problemen met betrekking tot, de uitkomst van de architectuur. Verschillende belanghebbenden met verschillende rollen hebben verschillende belangen.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als verantwoordelijke voor de zorg als beleidsterrein.Eigenschappen
ViewsDrijfveren en Doelen (View)
LIDA Wiki