Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

PGB-beheerder

Rol.png
Een rol is de verantwoordelijkheid voor specifiek gedrag waar een actor aan toegewezen kan worden.

Verantwoordelijk voor het beheren van persoonsgebonden budgetten van cliënten en het uitbetalen aan zorgaanbieders of -verleners.


Eigenschappen

Documentatie Verantwoordelijk voor het beheren van persoonsgebonden budgetten van cliënten en het uitbetalen aan zorgaanbieders of -verleners.
Views

Relaties

VanRelatieNaar
PGB-beheerderIs toegewezen aanPGB beheren
Afwijzen declaratie (PGB)
Afdragen belastingen en (pensioen- en andere) premies
Belastingdienst informeren over overige betalingen
Afhandelen toetsing
Controleren werkgeverschap
Aanmaken PGB-dossier
Registreren afspraken
Controleren declaratie
Controleren budget
Toevoegen budget
Betalen declaratie (PGB)
Administreren salaris zorgaanbieder
Betalen
SVB/SSP (Actor)Is toegewezen aanPGB-beheerder
LIDA Wiki