Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Toekomstbestendige langdurige zorg

Drijfveer.png
Een drijfveer is iets dat veranderingen teweegbrengt, motiveert en drijft.

In de afgelopen decennia hebben wij in Nederland voor ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking een goed systeem van langdurige ondersteuning en zorg gerealiseerd. Wel zijn hervormingen voor de toekomst nodig, omdat:

  1. de eisen die aan de langdurige zorg worden gesteld aan het veranderen zijn. We worden ouder en stellen bij dat ouder worden eisen aan de kwaliteit van het leven. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en niet eenzaam zijn. Ondersteuning vanuit het eigen sociale netwerk of (gemeentelijke) thuiszorgvoorzieningen zijn daarbij nodig. En als het thuis echt niet langer gaat, moeten er goede instellingen zijn, waar oog is voor het individu en de kwaliteit van leven.
  2. de financiële houdbaarheid van de langdurige zorg in gevaar is gekomen. Teveel zaken die we ook zelf zouden kunnen regelen, worden uit de collectieve middelen betaald. Daarmee dreigt het gevaar van steeds hogere premies die het besteedbare inkomen uithollen en de solidariteit aantasten. Een houdbare langdurige zorg, die ook beschikbaar is voor toekomstige generaties, betekent dat er nu keuzes gemaakt moeten worden.
  3. langdurige zorg niet los kan worden gezien van de wijze waarop wij in Nederland samen leven. We moeten niet terug naar de tijd dat participatie afhankelijk was van liefdadigheid. Tegelijkertijd willen we ook geen samenleving, waarin het tegengaan van eenzaamheid afhankelijk is van betaalde en verzekerde zorg.

Daarom een hervorming. (lees meer...)


Eigenschappen
IDDR02
ViewsDrijfveren en Doelen (View)
LIDA Wiki