Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Uitvoeringsorganisatie

Stakeholder.png
Een individu,team of organisatie met interesse in, of problemen met betrekking tot, de uitkomst van de architectuur. Verschillende belanghebbenden met verschillende rollen hebben verschillende belangen.

Uitvoeringsorganisaties van de overheid (incl. ZBO's) zoals CIZ, CAK, Zorginstituut Nederland en SVB.Eigenschappen
ViewsDrijfveren en Doelen (View)
LIDA Wiki