Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Uniformering processen

Doel.png
Een doel is een door een stakeholder gewenste eindsituatie.

Dezelfde dingen hetzelfde en vergelijkbare dingen vergelijkbaar doen, is een belangrijk aspect om te komen tot administratieve lastenverlichting. De indeling van de zorg in verschillende domeinen is in zichzelf geen reden om processen vanuit het perspectief van de zorgaanbieder anders in te richten.


Eigenschappen
IDDL07
ViewsDrijfveren en Doelen (View)
LIDA Wiki