Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Verbeteren kwaliteit dienstverlening

Doel.png
Een doel is een door een stakeholder gewenste eindsituatie.

De burger is gebaat bij een kwalitatief goede dienstverlening, waarbij het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening gebaat is bij een betrokken burger die in staat is eenvoudig feedback op de geleverde diensten te kunnen leveren.


Eigenschappen
IDDL08
ViewsDrijfveren en Doelen (View)
LIDA Wiki