Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Vereenvoudiging processen

Doel.png
Een doel is een door een stakeholder gewenste eindsituatie.

Vereenvoudiging van processen moet leiden tot een een efficiëntere administratie. Dit geldt zowel voor processen in het domein als interne processen bij ketenpartners. Voor het vereenvoudigen van processen in het domein zijn afspraken nodig tussen de betrokken ketenpartners over de te leveren verantwoordingsinformatie.


Eigenschappen
IDDL06
ViewsDrijfveren en Doelen (View)
LIDA Wiki