Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Vraaggestuurde knooppunten (Gegevensontsluiting)

Dit document bevat de volgende onderdelen:


Vraaggestuurde knooppunten

Vraaggestuurde knooppunten richten zich op de informatiebehoefte van een specifieke doelgroep. Het knooppunt is een voorziening die het afnemers mogelijk maakt om aan te sluiten op beschikbare gegevensbronnen. Hierbij moet een knooppunt het voor de afnemers in haar doelgroep mogelijk maken om snel en gemakkelijk gebruik te kunnen maken van deze gegevensbronnen, en de complexiteit voor het aansluiten afschermen van de afnemers. Een vraaggestuurd knooppunt werkt als een proactieve intermediair tussen de afnemende organisaties en de houders van bronnen. Met het knooppunt wordt de gegevenslogistiek (integratie, conversie en distributie) geregeld en worden afspraken en gemeenschappelijke voorzieningen beheerd.

Veilige en slimme dienstverlening

De vraaggestuurde knooppunten bieden de afnemers op een slimme en veilige manier toegang tot gegevensbronnen. Dit betekent dat knooppunten zorgvuldig en transparant moeten handelen. Informatiebeveiliging en privacy zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Het is van belang dat knooppunten hun beleid, processen en systemen zo inrichten, dat de gegevens veilig worden uitgewisseld en dat de privacyregels niet worden overtreden.

Mogelijke knooppunten

Zoals gezegd zijn vraaggestuurde knooppunten gericht op specifieke doelgroepen. Voor de AWBZ/Wlz ligt het voor de hand om onderscheid te maken tussen knooppunten voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars/zorgkantoren, overheidsorganisaties, gemeenten en burgers. Elke doelgroep kent zijn eigen informatiebehoefte en heeft daarmee behoefte aan een knooppunt dat op maat informatie uit het stelsel van AWBZ-registers ontsluiten. Ook in aanpalende domeinen zal er behoefte zijn aan informatie uit gegevensbronnen binnen de AWBZ. Deze informatie kan ook ontsloten worden door knooppunten aan te sluiten op de gegevensbronnen en knooppunten binnen de AWBZ.

Onderstaand overzicht biedt een overzicht van mogelijke knooppunten. Dit staat overigens los van de technische realisatie waarbij meerdere doelgroepen gebruik kunnen maken van hetzelfde (technische) knooppunt.

Registers en knooppunten plaat.jpgLIDA Wiki