Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

WLZ

Begrip.png
Een begrip is een term die gehanteerd wordt volgens de daarvoor afgesproken definitie. De definitie van het begrip is opgenomen in de begrippenlijst

Definitie

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. In principe is iedere ingezetene van Nederland verzekerd voor de Wlz.

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).Eigenschappen

Definitie

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. In principe is iedere ingezetene van Nederland verzekerd voor de Wlz.

De Wet langdurige zorg is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Bron http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-in-zorginstelling/wet-langdurige-zorg-wlz
Gebruik hoofdletters Ja
Toon in tekst Ja


LIDA Wiki