Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Zorgaanbieder (Stakeholder)

Stakeholder.png
Een individu,team of organisatie met interesse in, of problemen met betrekking tot, de uitkomst van de architectuur. Verschillende belanghebbenden met verschillende rollen hebben verschillende belangen.

Een organisatie die zorg aanbiedt.Eigenschappen
ViewsDrijfveren en Doelen (View)
LIDA Wiki