Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Zorginkoop

Dienst.png
Een dienst is een extern waarneembare en voor de omgeving betekenisvolle eenheid van functionaliteit.

Het contracteren van zorgaanbieders door het zorgkantoor om die zorg te leveren aan Wlz-gerechtigden, waar zij volgens hun indicatiebesluit, of op Wlz-zorg die indicatievrij is, recht hebben.


Eigenschappen

Documentatie Het contracteren van zorgaanbieders door het zorgkantoor om die zorg te leveren aan Wlz-gerechtigden, waar zij volgens hun indicatiebesluit, of op Wlz-zorg die indicatievrij is, recht hebben.
Kanalen (in) website
Kanalen (uit) formele brief
Start kalender
Views
Regelgeving

Nza beleidsregels inzake contracteerruimte. Voorbeeld CA-300-546; Knelpuntenprocedure (CA-300-519). Discussie over gunningsprocedure: al dan niet volgens aanbestedingsrecht Overige Nzabeleidsregels. WTZi (Toelatingen) Besluit Zorgaanspraken

Losstaande VWS brieven met taaksteling, bijvoorbeeld voor Borginstellingen
Informatie

Geleverd: Publiceren inkoopgids (gezamenlijke zorgkantoren) Publiceren aanbestedingskader (per concessiehouder) vergelijken ingediende offertes; nadere bespreking met geselecteerde partijen; Sluiten overeenkomst; indien productie-afspraak bij Nza; indienen nacalculatie bij Nza; indienen herschikking bij Nza

Benodigd: gunningscriteria, geschiktheidscriteria, contract, offertes, productieafspraak, tariefsbeschikking, beleidsregels, aanbestedingskader

Begrippenkader:

het begrippenkader is vastgelegd in de Zorginkoopgids en bijlagen, maar meer in het algemeen is het begrippenkader vastgelegd door de Nza in beleidsregels, zie bijvoorbeeld CA-300-533, definities awbz. Omdat zorgkantoren regionaal werken en bij de inkoop naast een algeeen eel ook een regiogebonden deel is, is er geen overal generiek informatiemodel.

Relaties

VanRelatieNaar
ZorginkoopWordt gebruikt doorZorgaanbieder (Rol)
LIDA Wiki