Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Zorginstituut Nederland (Actor)

Actor.png
Een actor is een organisatorische eenheid die in staat is bepaald (actief) gedrag te vertonen.

Het Zorginstituut Nederland:

  • ziet erop toe dat consumenten verzekerd zijn en blijven voor de Zvw en de Wlz,
  • adviseert de overheid over de inhoud en omvang van het wettelijk verzekerde zorgpakket,
  • ontsluit informatie over kwaliteit van zorg voor consumenten en voor partijen in de zorg,
  • adviseert de overheid over vernieuwingen en verbeteringen van beroepen en opleidingen in de zorg.

Meer informatie: Zorginstituut Nederland


Eigenschappen

Documentatie

Het Zorginstituut Nederland:

  • ziet erop toe dat consumenten verzekerd zijn en blijven voor de Zvw en de Wlz, * adviseert de overheid over de inhoud en omvang van het wettelijk verzekerde zorgpakket, * ontsluit informatie over kwaliteit van zorg voor consumenten en voor partijen in de zorg, * adviseert de overheid over vernieuwingen en verbeteringen van beroepen en opleidingen in de zorg.
Meer informatie: Zorginstituut Nederland
Views

Relaties

VanRelatieNaar
Zorginstituut Nederland (Actor)Is toegewezen aanKwaliteitsbewaker
Pakketbeheerder
LIDA Wiki