Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Zorgkantoor (Stakeholder)

Stakeholder.png
Een individu,team of organisatie met interesse in, of problemen met betrekking tot, de uitkomst van de architectuur. Verschillende belanghebbenden met verschillende rollen hebben verschillende belangen.

Organisatie die in een regio bemiddelt tussen vragers en aanbieders van Wlz-zorg.Eigenschappen
ViewsDrijfveren en Doelen (View)
LIDA Wiki