Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Zorgplan (Bedrijfsobject)

Bedrijfsobject.png
Een bedrijfsobject is een passief element dat vanuit bedrijfsperspectief relevantie heeft.

Een set aan afspraken tussen zorgaanbieder(s) en cliënt over de te leveren zorg, zoals doelen, aanpak en samenwerking.


Eigenschappen

Documentatie Een set aan afspraken tussen zorgaanbieder(s) en cliënt over de te leveren zorg, zoals doelen, aanpak en samenwerking.

Relaties

VanRelatieNaar
Zorgplan (Informatie-object)RealiseertZorgplan (Bedrijfsobject)
LIDA Wiki